Mahira Khan’s

Teaser free for Mahira Khan’s ‘Baarwan Khiladi’

Mahira Khan shared a teaser for her forthcoming cricket-related internet series Baarwan Khiladi. “Here’s a sneak peek into the globe…